Friday, May 9, 2014

8 maj


Det lilla samhället vid bergets fot är inte stort, men här finns allt befolkningen behöver för att leva ett bra liv. I ena änden tornar den stora kyrkan upp, och i andra änden av byn avslutas den asfalterade vägen av en baskethall som ibland också används till musikträningshall.
Mitt emellan finns små affärer (magasin), sjukstuga, gendarmeri samt postkontor. De flesta har strandtomt med liten brygga, och trädgårdarna är fulla av grönska. 
Här lever man till största del av att odla pärlor, den svarta. Belackarna menar att odlingarna påskyndar koralldöden och är ett stort miljöhot. Men jag har även läst att när man fiskade efter den vilda pärlan skövlade man fullständigt botten efter musslor som innehöll pärlor, och att den odlade pärlan inte skapar samma rovdrift.
Jag kan inte avgöra vilket som är värst, pest eller kolera.


No comments:

Post a Comment