Wednesday, May 28, 2014

Ankring bland koraller

När man ankrar bland koraller finns det en risk att man fastnar med kätting
eller själva ankaret, det är en mardröm att inte kunna få upp ankaret,
särskilt om man är på ett utsatt ställe. Detta hände oss två gånger på vår
förra segling i Polynesien, då fick vi engagera lokalbefolkning som kunde
dyka och hjälpa oss att reda ut situationen och vi fick betala för
tjänsten. Nu har vi egen dykkapacitet ombord för en liknande situation. Men
vi har också läst om ett annat sätt, som många tillämpar, där man fäster
flöten i kättingen så att den inte ligger och drar nere på botten. Vi har
varit lite misstänksamma inför den metoden, men nu har vi prövat ett par
gånger med gott resultat.
Black-tipped shark

No comments:

Post a Comment