Sunday, May 11, 2014

APT 10 maj

APT 15

Plats: Mangareva, Gambier
Deltagare: Kaptenerna
Skeppstid 10 maj (-9 UTC)

Minnesanteckningar Arbetsplatsträff 15

Den strategiskaplaneringen Q2 2014-Q4 2015 kvarstår från senaste möte och skall presenteras med en detaljplan i slutet av maj.
Närmaste planeringen i maj är föjande:
19 maj Hao, gäster anländer
21 maj fira en av kaptenernas födelsedag
Besöka några ännu ej utvalda atoller för att sedan lämna gästerna i Tahiti den 7 juni.
Denna planering kan komma att ändras av eventuella väderomslag eller efter gästers önskemål.

Operativt underhåll
Då nu det börjat växa alger och sjögräs på botten av Anastasia införs obligatoriska putstimmar per besättningsmedlem. Kompensation sker efter beting. Ingen söndagsövertid kan uttagas.

Samordning av Stilla Havsfisket, arbetsgrupp Fisk gjorde en stor insats mellan Pitcairn och Gambier då den största Wahoon fiskades ur havet, total vikt 11 kg. Genast infann sig en mer avslappnad attityd till fiskefrågan, och eventuellt kan den psykosociala genomlysningen av arbetsmiljön skjutas ett halvår på framtiden.

Trivselfrågor
Det har varit en behövlig återhämtningsfas första veckan på Gambier, besättningen har ej behövt diskutera specifika trivselfrågor. Båten har befunnit sig i absolut stillhet, första gången sedan Galapagos och besättningen har småfixat, tvättat och städat i en lagom takt.
Eventuellt kommer frågan om nödvändig dygnssömn att åter väckas. Är det klokt att sova 12 timmar per dygn ?

Övriga frågor

Eftermiddagsölens serverings tidpunkt diskuterades livligt, när är det egentligen eftermiddag ?

Trevlig helg önskar kaptenerna


2 comments:

  1. Rent tekniskt är det eftermiddag efter middag. Middag infaller klockan 12.00. Men kl. Fem är väl ett bra mått på när baren öppnar. Det är ju som vi alla vet olika i olika delar i världen. Bara att välja utifrån tycke å smak när bärsen ska tas, gmt, tid där ni är eller allt där emellan. Skål!

    ReplyDelete
  2. lol....love dina inlägg Captain

    ReplyDelete