Friday, May 16, 2014

S 18 13 W 140 33

Klockan 3.38 PM, jag läser i tidvattentabellen, då är det högvatten i Hao.
Runt den tiden är det också slackvatten i det smala passet in i atollen,
alltså den bästa tiden att passera. Hur stark strömmen är just idag har vi
svårt att veta, det är en kombination av hur vädret varit, hur mycket
vatten som under de senaste dagarna har spolats över revet och fyllt upp
atollen. Strömmens styrka påverkas också av månen, som allt tidvatten. Vi
får helt enkelt se när vi är där.
Kommer vi in i kväll eller får vi vänta 12 timmar?

No comments:

Post a Comment