Saturday, February 4, 2017

Robben island

Robben island, fängelseön där Nelson Mandela satt ensam i en cell 18 av sina 27 fängelseår. Idag åkte vi dit på en fantastisk välorganiserad tur, till en ö som numer är klassad som världsarv på UNESCO s lista.
Andra delen av turen var så gripande när en tidigare politisk fånge som suttit fängslad i 10 år på Robben island var vår guide.
Han berättade på ett realistiskt och informativt sätt om hur livet fungerade i de olika cellbyggnaderna Till exempel vilka som ansågs som de farligaste elementen, för att de hade stort inflytande och var ledare, de fick sitta i enskilda celler.
Nelson Mandelas cell i 18 år.
Det fanns vidare fängelseblock där upp till 50 man kunde bo, där pågick utbildning i cellblocken varje kväll efter ”jobbet”, man satte igen övervakningssystemen på väggen så att ingen skulle höra vad som pågick.
Man hade en filosofi som tillämpades:”One each-one teach”.
Som vi alla vet förbjöds apartheit på tidigt 90-tal och alla de politiska fångarna var fria senast 1991.

Turen rekommenderas till alla som någon gång besöker Cape Town.

No comments:

Post a Comment