Saturday, February 25, 2017

APT 03-17

APT 3/2017

25 feb 2017
Deltagare: Två kaptener
Plats: RCYC Cape Town

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 3/2017

Verksamhetsgenomgång:
Under veckan som gått har Anastasia gjorts segelklar, förråden är fyllda till bredden och det finns inte plats för ytterligare en förpackning med mat. Gasläckaget som upptäcktes i tisdags, har åtgärdats och provats av expert och kaptens skalp har läkt ihop.

Verksamhetsplanering:
Detaljplan från APT 01-17 ligger väl i tiden och avgångstavlan satt till :
SÖN 26 februari 2017 Etd 09.00

Arbetsmiljö:

LSO har till HSO inskickat rapport över det sk. biminiöverfallet på kaptens skalp, åtgärdsförslag vidhäftat. Eftersom snabb åtgärd av bimini är av största intresse från alla parter har redan utskjutande vassa föremål tagits bort och en del arbete med silvertejp har utförts under överinseende av övrig besättning.
Gällande status på gasolslang är nu god. Den av ålderns slitage läckande slangen, är nu utbytt till slang av godkänt material för transporterande av gasol. En ny rutin har tillagts Anastasias kvalitetsystem gällande regelbunden inspektion av gasolslang, kommer att redovisas vid nästa audit

Övriga frågor:

Ett förslag till ökad säkerhet har inkommit via Anastasias förbättringssystem H2O, förslaget gäller besättningsman som genom sk.farligt arbete är rekommenderad att bära hjälm. Då hjälmtvång hitills varit mycket svårt att få till stånd ombord på segelbåtar har förslagsgivaren genom en gedigen genomgång av marknaden för hjälmar, hittat den mest optimala för ändamålet, den sk Playmobilhjälmen. 

Den här multi hjälmen kommer oxå minska besvären för den del av besättningen som ofta har håret flygande i ögonen. Kan det bli bättre?

Trevlig helg önskas alla bloggläsare av de två K


1 comment: