Saturday, February 18, 2017

APT 2 -17

APT 2/2017

18 feb 2017
Deltagare: Två kaptener
Plats: RCYC Cape Town

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 2/2017

Verksamhetsgenomgång:
Under veckorna som gått sedan besättningen i januari åter samlades på Anastasia, har besättningen jobbat hårt med att färdigställa många små och stora projekt. Dessutom har en expedition till Krugerparken gjorts med inresta gäster från nära och kära kretsen i Göteborg. Två fantastiska veckor tillsammans, mycket skoj och mycket äventyr.

Verksamhetsplanering:
Verksamheten fortgår nu enligt plan.

Arbetsmiljö:
Under redovisningen av det gångna årets handlingsplan i det systematiska arbetsmiljöarbetet, kan konstateras att 2016 varit ett skadefritt år och att planerna i princip kan användas även för 2017. LSO har gjort ett gott arbete med både arbetsmiljöarbetet och genom aktiva skyddsronder.

Mitt under mötet inkommer då en rapport från en av kaptenerna, som vid arbete i sittbrunnen slagit pannan i ett på biminin fastsatt beslag, med händer och panna fulla med blod får mötetets sista punkter bordläggas och mötet avslutas. Sjukvårdsansvarig styrman skyndar sig efter förbandslådan, när blodflödet stoppats vidtar sedan en besiktning av skadan. Jacket som är cirka 10 cm ovanför ögat bedömmes vara cirka 25 mm lång och i behov av suturering varför en del av håret behövdes rakas bort. Inget är främmande för sjukvårdsansvarig och det hela avlöpte väl och sk. butterfly-tejp användes istället för nålsuturen. Kapten ordinerades vila på eftermiddagen.

Utförlig rapport kommer att sammanställas i blankett för arbetsskada A 12 med bifogad foto i bilaga A13, allting kommer ASAP skickas till LSO med cc till HSO.

-->
 Trevlig helg önskar de två K


2 comments: