Saturday, September 5, 2015

23 44 S 156 18 E


APT 30 2015

5 september2015
Deltagare: Två kaptener
Plats: 23S, 1E

Minnesanteckningar från arbetsplatsträff 30/2015

Verksamhetsgenomgång:
Hela veckan har Anastasia varit till sjöss, en blandad kompott väder med
många segelskiften. Temperaturen har sjunkit från tropiskt tempererade till
vad som i svensk folkmun kallas sommar, det vill säga kallt på dagen och
ännu kallare på natten.

Verksamhetsplanering:
Det viktigaste dokumentet inför ankomst Australien "96 timmars notice" är
inskickat samt bekräftat.
Inför ankomst skall indententuren tillse att alla skåp och lådor är klara
för inspektion, och att eventuella små kryp håller sig borta.

Organisationsfrågot:

Arbetsgruppen Kommunikations talesperson framlägger synpunkter över
organisationen ombord, platta organisationer tenderar öka antalet möten,
frekvensen av fattade beslut minskar, samt en risk för långbänkar ökar.
Förslag på nytt organisationsschema diskuteras, Ag kommunikation vill
eliminera mellanchefsnivån till förmån för det högre befälets
beslutsordning. Man föreslår till sist tillsättandet av ny Arbetsgrupp som
skall ta fram detta underlag, namnet skall vara "Ag RAKA RÖR" Mål, syfte
och utförande skall att styra mot förkortade beslutsvägar .


Arbetsmiljö/Skyddsfrågor:
Skyddsrond i maskin planeras vid ankomst hamn, nytillträdde LSO bekantar
sig med milljön ombord samt tidigare utförda ronder, dokumentationen och
handlingsplaner granskas.

Övriga frågor:
Filmteamet på Anastasia tycker att man inte fått träda fram tillräckligt
under APT, man vill lyfta kulturaktiviteterna ombord till förmån för
arbetsmiljö e.t.c.. Med stor inlevelse berättades om framtida projekt och
kreativa happenings.

Trevlig helg önskas alla bloggläsare.

2 comments: