Wednesday, July 2, 2014

Kokospalmen

Lite fakta om kokospalmen
När kokosnöten ramlat ner på marken kommer det ur två av kokosnötens tre "ögon" nya rötter och i den tredje kommer det ett nytt skott, så på 5-6 år har det vuxit upp en ny palm. Den här nöten med sitt skott ser ut att ha hamnat lite fel, på det ändlösa revet, men kanske en våg kommer och lyfter den till lite fruktbar jord. Det är en tålig växt

No comments:

Post a Comment