Thursday, July 10, 2014

Etappmål

Idag är en lång seglingsetapp till ända, vi skall nu stanna upp, komma ikapp, åka hem, njuta lite av den svenska sommaren för att sedan få en säsong till i det fantastiska Söderhavet.
Från Grekland i juli 2013 för ett år sedan, då vi vände västerut, har vi nu seglat nästan 180 grader i longitudsled. Vi var då på longitud E 25 och vi är nu på W 151, Raiatea i The Societys, French Polynesia. Detta är som alla förstår runt halva jorden.

Vi skall nu reflektera över gjorda erfarenheter, platser vi besökt, seglingar vi gjort, människor vi mött, samt sist men inte minst, alla de fiskar vi dragit upp ur havet.

No comments:

Post a Comment