Thursday, July 3, 2014

Hajsugfisk

Den här lille rackaren och ett par kompisar till kommer alltid och "bor" under båten på ankarplatsen. Den heter Hajsugfisk och så här står det i Wikipedia om den:
Hajsugfisken är en långsmal fisk med den främre, taggstrålsförsedda ryggfenan omvandlad till en oval sugskiva uppe på huvudet.[2] Kroppen är vanligtvis vit med tydliga, mörka längsränder, men större exemplar kan även vara jämngrå. Munnen har underbett med en klart längre underkäke, och smala, spetsiga tänder.[3] Den kan bli 110 cm lång. även om den vanligtvis inte når mycket över 66 cm, och väga upp till 2,3 kg.[4]

No comments:

Post a Comment