Friday, June 21, 2013

Många mil

Idag passerade loggen 35000 NM, vi har seglat 21000 av dem. Det mesta var naturligtvis vår segling 2009-10, när vi seglade "hem" Anastasia. De resterande har vi således kajkat runt här i Medelhavet. Nu har vi lämnat Aegiska havet, rundat Peleponesos och åter hamnat i det Ioniska. Det är som två olika världar; husen, städerna, bergen men mest atmosfären. Här i Ioniska havet känns det som det är fler greker? Konstigt sagt men så är känslan.

No comments:

Post a Comment