Sunday, June 2, 2013

APT 4

Arbetsplatsträff 4
2013-06-01

Närvarande: Kaptenerna


  • Beslut taget om att kompensera söndagsövertid med obligatoriskt restaurangbesök varje söndag. Kommer dock att omförhandlas inför varje nytt kvartal.


  • Verksamheten under veckan har gått enligt plan och statusrapporten är grön. Segling Patras- Paros närmare 200 NM i mestadels friska vindar.


  • Under näst vecka kommer styrd aktivitet upptaga hela veckan, dykcertifikat skall förhoppningsvis erhållas efter kurs som påbörjas på måndag. Open water certifikate enligt PADI. Deltagarna uppmanas att förbereda sig under söndagen.


  • På grund av våldsam framfart av båtar i hamnar har fråga uppkommit hur man när man ligger förtöjd skall undgå påkörning. På grund av personalbrist är det inget alternativ att ha en person sittandes med fendrar dygnet runt. Frågan behöver diskuteras och kreativa förslag mottages med tacksamhet.

Vid pennan Kaptenerna


No comments:

Post a Comment