Sunday, June 9, 2013

APT 5

Arbetsplatsträff 5

2013-06-08

Deltagare kaptenerna


  • Verksamheten under veckan har fokuserat på projektet dykkurs. Utfallet är tillfredsställande och efter ytterligare ett inplanerat dyk kommer projektet att stängas, i slutrapporten kan noteras att budget hållits samt att valet av leverantör varit mycket lyckat.


  • Genomgång inför nästa veckas inplanerade  gästbesök bör snarast utföras, fokus bör vara, finns det tillräckliga mängder att dricka ombord? Med andra ord, vatten och tonicförådet  bör ses över.


  • Några fler hotfulla situationer från andra båtägare har ej uppstått, varför frågan om dess lösning ej är högaktuell längre. Kan dock finnas med på restlistan.


  • Planering av framtida förflyttningar pågår, eventuellt kommer Peloponesos att rundas och Olympia besökas.

1 comment:

  1. Söndag i morgon- sovmorgon och restaurangbesök!
    Vem/vilka kommer?

    ReplyDelete