Sunday, June 16, 2013

Arbetsplatsträff 6

Arbetsplatsträff 6

2013-06-15
Deltagare: 2 kaptener,  3 gästgastar

Inga nya förhandlingar har skett under veckan.
  • Verksamheten har under veckan fokuserat på gästgastarna, frukost och lunch, middagar iland. Det har varit många viljor som skall knådas ihop. Ibland saknas avgångsmeddelande och ett förslag har kommit upp om att återinskaffa landgångstavlan. Man kan dock fastslå att en utökad besättning underlättar avgångar och framdrift. Man kan speciellt peka på funktionen kättingstuvare, som har utförts på ett förtjänstfullt sätt. Vidare har segelsättning varit måttlig efter första dagens racersegling, med farter upp till 11 knop. Ett lugnare tempo ger mer avslappnade och nöjdare gäster.
  • Jämställdhet och mångfald.
Ämnet har sin naturliga plats i denna besättning.
Ingen åldersdiskriminering har förekommit, alla har fått stå vid spisen och röra ägg.
Ingen diskriminering har heller förekommit på däck. Ockulär ankringskontroll vid svåra bottenförhållanden, hamnar oftast på den som först anmäler sig. Möjligt att i framtiden nya krav på kompensation kan uppstå, då ankringskontrollarbetet ibland tangerar gränserna för arbetsmiljökraven för arbete i kallt vatten.

Arbetet med strategisk planering har under veckan blivit eftersatt, resultat väntas in till APT 7.

Påminnelse om att gästenkäten skall skickas ut.

No comments:

Post a Comment