Tuesday, December 15, 2009

Lat s 38 17°/ long W 090 30°

14 dec måndag Dag 26
Inatt har vi legat för stiltje på ett spegelblankt hav. Himmel och
horisont blev ett svart universum. Vi har en helt osannolik situation
där både väderrapporter och grib-filer talar om N-NW vindar, och
verkligheten är en annan. Tålamodet prövas och kvarvarande diesel
räknas. Naturen sätter oss på prövning och någongång kommer väl vinden
får vi hoppas.

1 comment: