Thursday, December 31, 2009

Imorgon seglar vi söderut

Nu har vi fått tillstånd att segla i de Patagoniska kanalerna, dock bara den första sträckan. I Melinka måste vi återigen besöka Armadans kontor för en förnyad zarpe. Jag hade begärt för hela sträckan men fick bara den första, jag vet inte om det alltid är så, eller om vi inte kunde tillräcklig spanska.

No comments:

Post a Comment