Thursday, November 3, 2016

SIM-kort


Idag hade jag en adm-dag på schemat (administrativ dag) passade på att slänga gamla kvitton, inklareringspapper och allt som samlas på hög. När jag kom till SIM-korts högen blev jag lite nostalgisk. Franska Polynesien Vinicard, Australien Telstra, Fiji Vodaphone. Tänk vad många SIM-korts försäljare jag har lirkat med, kan jag få kortet insatt, fungerar det? kan ni ställa in APN, kan jag internetdela med den här inställnningen. Kan jag ladda på på nätet eller måste jag komma till er affär. Men oftast har det fungerat bra. Landet som jag ger 10 poäng av 10 möjliga är Fiji, det absolut bästa data-landet på både tillgänglighet och kostnad för Gigabyten. 

2 comments:

  1. Lilla kaptensförbundets medlem i CSG ( central samverkansgrupp) har ännu ej fått sig tillsänt senaste APTprotokoll, vilket i bäst fall är att hänföra till slarv och i värsta fall beror på att det inte hållits APT på länge! Besättningsmän har i kontakt med Lilla besättningsförbundet anfört att den senaste veckan inneburit stor påfrestning på såväl befäl som besättningsmän, trivselcoacher och andra ombordvarande och emotserett protokoll jämte risk- och tillbudsrapport.

    ReplyDelete