Friday, November 4, 2016

APT 21

APT 21/2016

24 november 2016
Deltagare: Två kaptener
Plats: Durban

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 21/2016


Verksamhetsgenomgång:
Under oktober månad har Anastasia seglats från Cocos Keeling, via Rodrigues och Mauritius till Sydafrika Durban. 5200 NM har avverkats under 7 veckor, under etappen Cocos-Rodrigues sattes seglingens distansrekord, 2000NM på 10 dygn. En ganska trött besättning och en sliten båt anlände så till Durban för en vecka sedan. Största problemet har varit problem med auto-piloten, till en början ett problem med kursdator och elmotor, som efter renovering gjordes funktionsdugligt. Sen slits fästet i roderkvadranten sönder och många långa törnar vid rodret gjorde besättningen nedstämd och trött.
Durban har levererat duktiga hantverkare både vad gäller en reparation av huvudmaskin och autopilotens hydraulsystem och infästning. Ett trasigt segel har blivit som nytt.

Verksamhetsplanering:
Verksamheten går dock enligt plan, ankomst till etappens slutmål Cape Town ser ut att hålla, en plats i marinan är bokad från 15 november.
Hemresa till Göteborg är bokad till den 12 december.
Julgröt beställd och nyårssupén är bokad.

En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram kostnadsförslag till nya instrument inkluderande ny autopilot.

Arbetsmiljö/ Personalfrågor:
Medarbetarsamtal samt lönesättande samtal har hållits med hela besättningen sedan ankomst Durban:
  • Kapten har fått mottaga en hedersutmärkelse på grund av sin outtröttlighet och förmåga till innovativa lösningar då saker går sönder långt ute på havet.
  • LSO har skött sitt uppdrag klanderfritt under senaste året och inga allvarliga tillbud har uppkommit.
  • Planeringskonsulten önskar att få mer uppgifter och skall eventuellt även bli ansvarig för kommunikationsbiten.
  • Fiskerikonsulenten är något besviken på den snabba seglingen över Indiska Oceanen, vilken fisk simmar i +10knop?
  • Hälsa och livsstilscoachen har fått beviljad tjänstledighet för att prova ny anställning.
  • Kulturtanten har inventerat skeppsbiblioteket och föreslår några nyinvesteringar i samband med resa till Sverige.

Övriga frågor:
Då Lilla Kaptensförbundet visat otålighet gentemot sina medlemmar trots att 20 APT genomförts under 2016, har vissa röster höjts ombord Anastasia om att byta fackförbund till Lilla Skepparförbundet, som faktiskt även har rabatt på medlemsavgiften under november månad. En omröstning kommer att ske.


 De två K. önskar alla läsare en god helg


2 comments:

  1. LKF( Lilla KaptensFörbundet) vill råda befälhavarna att noga tänka igenom detta viktiga beslut. Och att ännu mer noga efterforska huruvida LSF ( Lilla SkepparFörbundet) erbjuder medlemsförmåner i den utsträckning som LKF gör. Den årliga nyårsbanketten med logi och helpension, t ex. Eller den kurativa konsultation förbundets levnadsvisa konsult Biti Hop kan offerera medlemmarna. För att inte tala om de platsbesök i syfte att med ytterlig noggrannhet genomgå fartygets säkerhetsanordningar som HSO genomför med oregelbundenhet. Novemberrabatt? Bah!

    ReplyDelete