Wednesday, August 3, 2016

16 28S 152 19 E

När vi lägger ut rutten för kommande dygns segling, förbi några rev och
småöar som ligger strax ost om Cairns, börjar vi prata om Volvo Ocean Race
och segelbåten Vestas Wind som 2014 deltog i racet. Under benet från Cape
Town till Abu Dahbi, seglade man mitt i natten upp på ett rev i Indiska
Oceanen. Vesta Wind blev en totalförlust men tack och lov klarade sig alla
i besättningen helskinnade.
Cargados Carajos Shoals heter revet som ligger ca 200 NM nordost om
Mauritius varifrån hjälpen kom till den havererade besättningen.
En oberoende utredning har gjorts som vi har laddat ner och läst, och som
ganska ofta vid haveriutredningar kan man peka på en rad av små händelser
som leder fram till den händelsen som blir kritisk. Man skriver i
utredningen att anledningen till att man seglade upp på revet var att
besättningen var fullkomligt ovetande om revets existens, man trodde ombord
att grundet låg på ca 40 meters djup, och denna felaktiga uppfattning
berodde på att man inte hade zoomat in det elektroniska sjökortet
tillräckligt långt.
Vi skall inte göra egna analyser om fallet utan kan bara konstatera hur
viktigt det är med att gå igenom sin rutt gång på gång, båda två och
särskilt när rutten skall passera grundområden.
För vem skulle vilja vakna en natt av att man seglar rätt upp på ett okänt
grund? Bara tanken får oss att må illa.

No comments:

Post a Comment