Saturday, August 13, 2016

10 49S 140 07E


13 augusti 2016
Deltagare: Två kaptener
Plats: Gulf of Carpenteria

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 17/2016


Verksamhetsgenomgång:
Under de två veckor som gått sedan gästgasten flög hem ifrån Luganville,
Vanuatu har besätningen på Anastasia seglat från Vanuatu till Australien
och dessutom passerat nålsögat i norr, och har planerat Eta till Darwin 17
augusti.

Verksamhetsplanering:
Planeringen från APT 15/16 :

Aug: Segling mot Australien: Cairns ,Torres strait, Darwin (1300+1400 NM)
Sept: Segling mot Cocos Keeling (2000 NM)
Okt: Segling mot Mauritius, Reunion (2300 NM)
Nov: Segling mot Sydafrika, Durban, Cape Town (1600 +800NM)
Dec: Visit i Sverige

Lagd plan ligger.

Arbetsmiljö:
• Efter LSO skyddsrond i Juli kunde konstateras att uppmätt spårdjup
i kaptenens CROCS ej uppfyllde fastställda krav. Dispens utfärdades för
fortsatt användning med stor försiktighet tills Anastasia angjorde Cairns.
Ärendet åtgärdat och avslutat.
• Tillfälligt krokodilskydd fått HSO godkännande, användes endast då
fara för djuren råder.
• Inblandade besättningsmän i diskordningsdispyten har tagit tillbaks
sina krav, och åter är det laga mat-slippa disk och viceversa som gäller.
Mötets ordförande uttryckte sitt stora gillande att dispyten löstes innan
konfliktvarsel lades.

Övriga frågor:
Ett antal mer eller mindre seriösa förslag till förbättringar har inkommit
till förslagslådan och ansvarig har gjort en sammanställning som föredrogs
på mötet:
• Ett anonymt förslag om att då vi seglar i grunda vatten som Gulf of
Carpentaria, bör Anastasias besättning ankra varje natt och sova ut.
Förslaget förkastades omedelbart och enhälligt då transporttiden till
Darwin skulle fördubblas.
• Ett förslag undertecknat DA, handlar om att kaptenerna skulle visa
samma välvilja mot sin besättning som gjordes på de gamla segelfartygens
tid, det vill säga en kopp ROM per dag, förslagsvis i samband med
middagsmålet. Förslagsframställaren hävdar att detta skulle höja
arbetsmoralen ytterligare ett steg i positiv riktning. Förslaget skall
utredas.


Trevlig helg önskar
de två K

1 comment:

  1. Stenbits- eller torskrom? Kalles kaviar? Hur stor är en kopp? Hur långt är ett snöre?

    Förslagsställaren borde få en kopp russin istället. Hen vill ju bara peta dylika ur kakan och få det goda från förr i tiden. Vill hen ha belöningssystemet får hen också ta resten. Så det så!
    Hälsar vän av ordning

    ReplyDelete