Saturday, June 13, 2015

APT 19 2015


13 juni
Deltagare: De två kaptenerna
Plats: Niuatoputapu


Minnesanteckingar från arbetsplatsträff 19/2015


Verksamhetsgenomgång:
Unde de senaste veckorna har vi utforskat det glada Samoa, sång dans och
glada leenden. I mellantiden underhölls båten då Apia marina bjöd på
obegränsat med färskvatten. Seglingen till Tonga var en dygnssegling med
tolv bra timmar och tolv blåsiga och skvättiga timmar.

Verksamhetsplanering:
Ag Plan lämnat över detaljplanering för Q3 och Q4:

Juni: Tonga, vid bra väderutsikt görs seglingen från Niautopatapu till
Vavau.
30 juni, nya gäster anländer. Segling i Vavau´s skyddade vatten.
Juli: Seglats till Fiji, inklarering i Suva Savu, segling ca en vecka i
Fiji.
18 juli gästerna lämnar Anastasia.
Augusti: Segling till Vanuatu och New Caledonia.
September: Segling mot Australien.
Q4: Tillbringas i Sverige.

Skyddsfrågor:
Nil

Fackliga frågor:
Lilla Kaptensförbundets handläggare har i yrkan om ökad pensionsutbetalning
för den s.k Förlorade dagen svarat mycket positivt, till skillnad från
vissa anonyma påpekanden. Ett personligt brev bör inskickas till förbundet
samt en uträkning över beloppet som yrkas. Vi tackar förbundet för denna
positiva inställning.

Trivselfrågor:
Under senaste segling nappade två Mahi Mahi samtidigt på de två fisklinor
vi för tillfället hängt ut. Då nu fiskelyckan åter kommit till Anastasias
besättning blir dieten närmaste tiden fisk i alla former. Trivseln är på
topp.

Trevlig helg önskas alla bloggläsare.

No comments:

Post a Comment