Friday, February 20, 2015

Utombordsmotorn

Kära Mercury,
Det är bara att beklaga, 15 år har slitit hårt på dina krafter, vi kan inte längre locka dig att köra oss ett varv till, du har gjort ett gott arbete, fört oss fram och tillbaka till otaliga dingebryggor, hjälpt oss att förtöja säkert i Patagoniska caletor,  vi kan inte med ord beskriva hur tacksamma vi har varit, men nu är det tyvärr inte lönsamt längre att kosta på dig en sista reparation, det skulle kosta oss 60 % av nypriset, så efter många våndor kommer det en värdig ersättare för dig imorgon Tack för den tid som varit.

No comments:

Post a Comment