Saturday, February 28, 2015

Ship-shape and Bristol fashion.

"Ship-shape and Bristol fashion", brukar vi säga när allt är städat och ser fint ut.
Men? Var kommer egentligen det uttrycket ifrån, vet ni det?

No comments:

Post a Comment