Wednesday, May 29, 2013

Nytt seglingsområde

Nu har vi seglat från det Joniska havet till det Saronikiska, på ostsidan Korint. Några skillnader vi redan uppmärksammat; fler charterbåtar, fler turister, fler fiskebåtar, mer Sovilaki samt fler blå fönster. 

No comments:

Post a Comment