Wednesday, April 5, 2017

05 24N 049 31W

Tankfnatt
Det var någiot man pratade om på den tiden vi seglade till sjöss, det var
snarast ett tillstånd man kunde hamna i om man stod för länge i vissa typer
av tankbåtar. Lite galen, lite förändrad, detta skulle då bero på att om
man var mönstrad länge i tankbåt som på den tiden byggdes till större och
större enheter. Man lastade och lossade sin olja långt ifrån städernas sus
och brus, vid specialbyggda oljehamnar, med långa pirarmar rätt ut i havet.
Det var så gott som omöjligt att komma iland. Törnarna ombord var långa,
fri hemresa fick man kanske efter ett år, lite tidigare om man var
rederianställd. Dessutom kom man ju inte undan att andas in ångorna från
tankarna när man gick över däck, det kunde ju också förändra ditt psyke.
Varför kom jag att tänka på det nu då? Ja det kan man fråga sig, vi är ju
bara inne på vår tredje vecka till sjöss och vi försöker att varje dag
lyssna på radioprogram, titta på en TV-serie och spela spel. Än så länge
håller vi fnattet stången, tror vi iallafall.

No comments:

Post a Comment