Friday, January 20, 2017

Vad gör ni?

För första gången under vårt 35-åriga båtägande, har vi lejt ut bottenskrapning, slipning och målning och inte minst, polering av hela utsidan. Underbart skönt tycker vi.
Men då kommer frågan -"Vad gör ni då hela dagarna?
Ja idag till exempel har jag legat på mage på durken och putsat bort hårda små snäckor som växt fast på vår logg, när detta var helt klart och loggen snurrade på tog jag mig an att putsa och smörja teleflexkablarna till barlastventilerna, alltmedan kapten har lossat rullagren runt hjärtstocken.

Sysslolösa? Nej.

No comments:

Post a Comment