Monday, January 23, 2017

APT 1/2017

APT 1/2017

22 jan 2017
Deltagare: Två kaptener
Plats: RCYC Cape Town

Minnesanteckningar från arbetsplatsmöte 1/2017

Kaptenerna hälsade mötesdeltagarna välkomna till årets första APT. Besättningen på Anastasia är nu utvilade och redo för den nya säsongen som går under arbetsnamnet ”Mot norra halvklotet”. Besättningen fick en stund att reflektera över det gångna året och enligt Anastasias förbättrinssystem H2O uppmanades alla i besättningen skyndsamt ifylla för ändamålet avsedd enkät.

Verksamhetsgenomgång:
Ag plan och controllerenheten presenterade årsredovisningen och det ekonomiska läget, tillfredställande resultat, månadskostnaderna pressats ner något under 2016.
Ag plan fortsatte med redovisning av åtgärdsplanerna , några punkter helt klara, medan det fortfarande ligger en del åtgärder som är påbörjade men ännu ej färdiga.
Ag autopilot redovisar att systemet nu i princip är färdigt för en provtur.
Ag kapell redovisar att biminin är färdig för leverans.
Ag segel redovisar att småreparationer på seglen är färdiga.
Under pågående torrsättning på RCYC Cape Town är nu bottenmålning, puts av utsidan, samt roderlagren överhalade.

Verksamhetsplanering:
Den strategiska planeringen för 2017 presenterades och kunde antagas vid sittande bord.

 • 2017/Q1: Syd-Afrika -St Helena
 • 2017/Q2: Sankta Helena-Karibien
 • 2017/Q3; Sverige
 • 2017/Q4; Karibien

Detaljplaneläggs per kvartal
2017 Q1
 • Januari : Arbete ombord vid varvsvistelse och i sjön vid RCYC (Royal CapeTownYachtClub)
 • Februari: Besök från Sverige, bla. skall en expedition till Krugerparken genomföras.
     Preliminär start på seglingen tredje veckan i februari
 • Mars: Segling i kurs 309° 1750NM mot Ssnkta Helena

Övriga frågor:

En röst hördes över beslutet under veckan att lägga första APT-mötet på en söndag, kaptenerna lovade att detta inte skulle hända igen utan fortsättningsvis skall mötet hållas på lördagar som vanligt. Besättningen kompenserades för detta möte genom en sushimiddag på lokal .


 Trevlig vecka önskar de två K


10 comments: