Sunday, April 12, 2015

APT 11

11 april 2015
Deltagare: Två Kaptener
Plats: Marina Taina, Tahiti.

Minnesanteckningar från arbetsplatsträff 11/2015


Verksamhetsgenomgång:
De senaste två veckorna har gått i försiktighetens tecken, noga med operations-såren, noga med var man ställer ner fötterna, att borda en guppande dinge har varit största utmaningen för den knä-opererade Kaptenen.
Påsken har glidit förbi, en äkta Jansson med Grebbestadsanjovis samt några mjuka chockladharar fanns på bordet. (De tappade formen när de kom ut från Carrefours kyla.)
Kackerlackskriget liknar till viss del kalla krigets dagar, båda parter är på helspänn och diskret lurpassar på varandra.

Verksamhetsplanering:
Den 21 april är ett viktigt datum då en återbesökstid hos Dr Muller väntar, får vi godkänt, seglar Anastasia med besättning omgående vidare.
Arbetsgrupp Fisk ombedes att inför avsegling kontrollera att fiskeutrustningen är komplett, dubbelkrokar, tafsar och lekare, lådan bör vara välfylld.

Skyddsfrågor:
Den partiella sjukskrivningen är nu över och arbetsuppgifter bör återgå till normala sysslor. Vissa moment som på sikt kan tänkas förvärra knäets status, t.ex höga kliv, eller skurande av golv(durk), kan tillfällig dispans medgivas, varje tillfälle skall analyseras och noteringar skall föras. Detta försiktighetsmått tages för att undvika sk. skurgumsknä.

Trivselfrågor:
Idag trivs vi som fisken i vattnet och fågeln i skyn.Trevlig helg önskar Kaptenerna.

2 comments: