Wednesday, September 11, 2013

Marbella

Hälsade på M och S-E på Centro Forestel i Marbella. De är där för ett tre veckors program med Neurooptima som är träning för strokepatienter,  man tränar olika moment hela dagarna och bor i en fin miljö. Framstegen är stora med den här formen av rehabilitering, deltagare, anhöriga och sjukgymnaster gör ett fantastiskt jobb i en underbar miljö. Lycka till nu imorgon Sven-Erik när du skall hålla ditt föredrag om Londonresan.

No comments:

Post a Comment