Sunday, December 7, 2014

APT 25

6 december 2014

Plats: Motu Murimahora, HuaHin, French Polynesia
Deltagare: 2 kaptener och 2 gästgastar
Skeppstid (-10UTC)

Minnesanteckningar arbetsplatsträff 25

Operativ planering
Inga förändringar

Kundnöjdhetsenkät
Arbetsgruppen har tillsammans med gästgastarna genomfört en en inledande frågeomgång, en sk. "Känna pulsen enkät" vilket innebär att det vid vistelsens slut finns ett material att utvärdera genom en jämförande metod. Fördelen med denna metod är att även att det lämnas utrymme för förbättringar under resans gång.
Arbetsgruppens fokusområden har på gästernas egen begäran utvidgats till 5 områden, omdöme ges från 1-10

Trygghet/säkerhet: 10, här finner man säkerheten vara utan anmärkning.
Ex. Besättningen alltid fastspänd vid arbete på däck.
Upplevelse: 8,5 storartad, kvarstår utforskning av landbacken.
Ex. Sköldpaddor, hajar och rockor redan under Dag 1,2 och 3
Kost/logi: 9 ypperligt bra
Saknas: tomater och lösgodis
Baren förvånansvärt välfylld trots omständigheterna i Franska Polynesien
Umgänge: 9 underhållande och lättsam, 
Ex. Ibland somnar vissa personer på britsen mellan huvud och efterrätten.
Segling 5,5 brist på vind har inverkat på seglingsförmågan med följd av att motorn har varit tvungen att gå lite för mycket, men "vem kan segla förutan vind"

Trevlig helg önskas från Anastasia

No comments:

Post a Comment