Saturday, April 5, 2014

S 07 50,6 W 094 51,6

Vem har inte fascinerats av Påsköns gåta? Hur har man lyckats med att
tillverka och resa alla gigantiskt stora stenhuvuden? och var vad deras
betydelse ? Thor Heyerdahl har sina teorier, som bygger på att den tidiga
befolkningen kommit österifrån, Sydamerika och främst då Peru. Han har
velat bevisa sina teorier genom olika resor, först Kontiki, en flotte byggd
i balsa som han sjösatte i Peru och drev iland i Tuamoto, Franska
Polynesien, senare hade han sina RA-projekt, där han med vassbåtar färdades
över Atlanten från Afrika till Sydamerika. Heyerdahl är numer överbevisad
med hjälp av DNA-analyser att Påskön har befolkats från västrer och inte
som Heyerdahl velat framhålla från ost. Men det han skriver är ändå
intressant.
Vi har inte några ambitioner att lösa gåtan, men har alltid önskat att
komma dit, gå iland, känna och se hela den mytomspunna Påskön med egna
ögon.
Vid vår förra resa 2009-10 passerade vi inte mer än ett dygn ifrån Påskön
på vår väg enot Chile, den gången hade vi tidsbrist och låg efter i
planeringen.. och valde att inte stanna.
Därför gör vi nu ett nytt försök att nå ett länge önskat resmål.

No comments:

Post a Comment