Tuesday, March 18, 2014

N 08 47,3 W 079 20,7

Deltagare: Kaptenerna
Plats : N 08 47,3 / W 079 20,7

Skeppstid (-5 UTC)

Vi har från det centrala facket fått påbackning för uteblivna
arbetsplatsträffar. Verksamhetsuppföljningen har fått stark kritik, och den
strategiska planeringen har fördröjts. Seriösa som teamet ombord alltid är,
tages kritiken på största allvar och inom kort kommer första
arbetsplatsträffen på Stilla Havssidan att genomföras.
Vid avtackning från Sjöfartsverket i Maj 2013 erhöll den ena kaptenen ett
kompletterande uppdrag, detta gällde att samordna Stilla Havsfisket å
Sjöfartsverkets räkning, detta arbete kommer att redovisas som en stående
punkt på dagordningen vid nästkommande APT.
Over and out.
APT 12

1 comment:

  1. ja i bland får man ta i för att nåt ska bli gjort! ser fram emot hur ni ska stilla havsfisket. Tycker det verkar rätt stilla redan. Ta fram harpunen direkt!

    ReplyDelete