Thursday, March 14, 2013

Västerut i september
Nu ligger konstant två böcker på köksbordet. "Ocean Atlas" och en "World voyage planner", båda författade av Jimmy och Ivan Cornell.

From Jimmy Cornell:
“The main objective of Cornell’s Ocean Atlas is to make it possible to take advantage of prevailing winds and seek out whenever possible favourable conditions. Essentially, to try to always be in the right place at the right time, or, better still: Not to be in the wrong place at the wrong time!”

Vi tycker det låter som en förträfflig utgångspunkt för den här resan. Vi satsar på att lämna Medelhavet via Gibraltar, samma väg som vi kom dit. I sommar och höst skall vi förbereda oss och båten på avfärden, vi startar med att följa kompassen västerut.

No comments:

Post a Comment